Når livet ikke lenger føles trygt

I april ble straffeprosessloven framskyndet etter en drapsbølge på nyåret. Nå skulle det bli enklere å ilegge omvendt voldsalarm. Likevel har ingen nye omvendte voldsalarmer blitt aktivert i Agder siden lovendringen.

Foto: Eline Amdal

Foto: Eline Amdal

I en kommune i Agder møter vi "Julia". Hun har i flere år vært i kontakt med ulike instanser for å komme frem til riktig person for å søke om voldsalarm. Nå slipper snart hennes voldsutøver ut av fengsel. Dette gjør henne og hennes familie utrygg.

Vi har valgt å ikke bruke "Julias" ekte navn, for å ivareta hennes sikkerhet. Redaksjonen kjenner til hennes egentlige identitet.

For noen år tilbake klarte hun etter flere forsøk å komme seg ut av forholdet med sin daværende kjæreste. Forholdet var preget av fysisk, og psykisk vold.

- Jeg prøvde å komme meg vekk fra forholdet i flere år, men jeg var sjanseløs. Til slutt fikk jeg det til, og vi valgte å beholde kontakten, men som venner, forteller hun.

blue and white light digital wallpaper

"Julia" frykter for livet sitt nå som ekskjæresten snart slipper ut av fengsel. Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

"Julia" frykter for livet sitt nå som ekskjæresten snart slipper ut av fengsel. Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

Det første møtet med politiet

"Julia" hadde gått til psykolog i flere år. Kort tid etter bruddet med ekskjæresten blir "Julia" lagt inn på psykiatrisk avdeling for å føle seg trygg. Hun visste allerede da at hennes tidligere kjæreste kunne reagere sterkt etter bruddet. Det ble arrangert et møte i regi av en gruppe psykologer, mellom "Julia" og politiet. Der forteller hun om hele situasjonen hun har stått i.

- Jeg forklarte dem hvordan jeg hadde det i forholdet, hva ekskjæresten gjorde mot meg fysisk og psykisk, sier "Julia".

Jeg fant en skriftelig detaljert beskrivelse hvor det kom frem hvordan jeg skulle bli drept av ekskjæresten min. Politiet trodde bare at det var et privat skriv, og de valgte å ikke se på det som noen trussel.
- "Julia"

Angrepet

a large body of water under a cloudy sky

Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

Skulle bare være en kort tur

Noen måneder senere blir "Julia" forsøkt drept av ekskjæresten. Dette kom av at "Julia" nå hadde fått seg en ny kjæreste, noe som skapte reaksjoner hos eksen.

- Vi møttes for å gå en kort tur, og jeg merket at det var noe eksen min aktivt prøvde å skjule for meg. Etter en kort stund ble jeg angrepet med en kniv. Jeg ble knivstukket flere steder på kroppen.

Hodet mitt gikk som et hamsterhjul. Jeg forsto at jeg bare måtte satse alt og løpe hvis jeg ville overleve.
"Julia"

En forbipasserende legger merke til "Julia" og forstår raskt alvoret. Hun ringer ambulansen, og "Julia" får livsviktig hjelp.

Skulle angrepet utgjøre en forskjell?

Da ambulansen kom, kjente "Julia" på en sterk lettelse. Hun forsto at hun var i sikkerhet, og håpet at angrepet skulle få politiet til å skjønne alvoret. Oppfølgingen fra helsevesenet opplevde hun som god. Likevel var det en ting hun savnet å få mer informasjon om.

- Jeg fikk aldri noen informasjon om voldsalarm eller omvendt voldsalarm fra politiet. Dette var noe jeg var nødt til å søke informasjon om selv. Selv om voldsutøveren satt i fengsel, mente advokaten min at jeg burde få en voldsalarm, for å vende meg til tiltaket, men slik ble det ikke.

Ikke fått noe svar på søknaden

For to måneder siden søkte "Julia" om å få innvilget voldsalarm. Hun har enda ikke fått noe svar på denne søknaden.

- Disse to månedene har vært frustrerende. Det er ikke lenge til min voldsutøver eventuelt slipper ut av fengsel. Jeg går rundt og er konstant redd. Både for mitt liv, men også for familien min, sier hun tydelig preget.

Har plassert balltrær rundt i huset

Om kort tid er den voldsdømte sin minstetid i fengsel over. Da vil det bli tatt en beslutning om personen eventuelt vil få slippe ut, tidligere enn planlagt.

"Omvendt voldsalarm NÅ" sto det på en av parolene i årets kvinnetog i Kristiansand, 8. mars. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

"Omvendt voldsalarm NÅ" sto det på en av parolene i årets kvinnetog i Kristiansand, 8. mars. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

- Føler du at du kan ferdes trygt i byen etter at din voldsutøver er kommet ut av fengsel?

- Nei, ikke i det hele tatt. Jeg håper at voldsutøveren min ikke flytter tilbake. Jeg er veldig engstelig og nervøs hele tiden. Selv om jeg får vite når voldsutøveren min har permisjon fra fengselet, føler jeg meg aldri trygg. Samboeren min og jeg har plassert ut balltrær hjemme hos oss og jeg sjekker alle skap før jeg legger meg. Jeg er aldri ikke på vakt.

- Omvendt voldsalarm ville endret livet mitt

Selv om sjansen er lav for at "Julia" får innvilget omvendt voldsalarm, er hun likevel klar på hvilken forskjell det ville ha gjort med livet hennes.

- Det ville ha endret livet mitt fullstendig. Da kunne jeg klart å slappe av i mitt eget hjem. Nå har jeg ingen fristeder. Da ville jeg iallfall fått ett, avslutter "Julia".

- Ikke vanlig å søke om omvendt voldsalarm

Politiinspektør Unni Guldberg ved Agder politidistrikt sier følgende om "Julias"situasjon.

- Personer som har akutt behov for mobil voldsalarm, vil kunne få dette raskt basert på sakens opplysninger. Dersom voldsutøveren er fengslet vil det normalt sett ikke være behov for voldsalarm for offeret, før eventuelt siktede, tiltalte eller domfelte er ute igjen.

- Vi beklager dersom noen opplever å ikke ha fått tilbakemelding på henvendelser knyttet til voldsalarm, skriver hun i en e-post.

Rekordhøye tall

person wearing police unicorn

Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

I ferd med å utjevne seg i hele landet

- Det man overordnet kan si akkurat nå, er at Øst politidistrikt bruker og vurderer flere saker enn andre politidistrikt når det gjelder omvendt voldsalarm, forteller politibetjent Hans Christian Dragvoll.

Det ser ut som at bruken av omvendt voldsalarm holder på utjevne seg med tanke på at det er økt bruk generelt.
Hans Christian Dragvoll, faglig ansvarlig for omvendt voldsalarm og mobile voldsalarmer i Øst-politidistrikt.

Omvendt voldsalarm har vært i bruk siden 2014, men bruken frem til 2019 var veldig lav. På det tidspunktet var det nesten bare Follo og Øst politidistrikt som brukte det.

Andre politidistrikt fikk en endring av bruken, da riksadvokatens ønske kom i 2019. Dette ønsket tydeliggjorde hva politiet og påtalemyndighetene måtte gjøre for å øke bruken av omvendt voldsalarm og mobile voldsalarmer.

- Det hjalp ganske mye. Fra et veldig lavt nivå ble det en økning av bruken. Per nå har vi 60 aktive omvendte voldsalarmer i alle politidistriktene i Norge. Hvorav 35 ble tatt i bruk etter den nye loven, avslutter politioverbetjent Dragvoll.

FAGLIG ANSVARLIG: Politioverbetjent Hans Christian Dragvoll, Øst politidistrikt. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

FAGLIG ANSVARLIG: Politioverbetjent Hans Christian Dragvoll, Øst politidistrikt. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Det øker drastisk. Det er det høyeste antallet det har vært.
Hans Christian Dragvoll, faglig ansvarlig for omvendt voldsalarm og mobile voldsalarmer i Øst-politidistrikt.

Et effektivt beskyttelsestiltak

- Det er jo egentlig veldig effektivt for fornærmede, de opplever en ekstrem trygghet, forteller politibetjent Bjørn Rødland i Agder politidistrikt.

Rødland er familievoldskoordinator i Agder politidistrikt og jobber med straffesaker i større saker, som omhandler bistand og veiledning i forhold til vold i nære relasjoner.

- Som familievoldskoordinator så har jeg også fått ansvaret for mobile voldsalarmer og omvendte voldsalarmer, forteller politibetjent Rødland.

BESØKSFORBUD: Slik ser skjemaet som fylles ut, under søknad om besøksforbud. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

BESØKSFORBUD: Slik ser skjemaet som fylles ut, under søknad om besøksforbud. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

BESØKSFORBUD: Slik ser skjemaet man fyller ut da man søker om besøksforbud. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

BESØKSFORBUD: Slik ser skjemaet man fyller ut da man søker om besøksforbud. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Dette er omvendt voldsalarm

Omvendt voldsalarm er et beskyttelsestiltak hvor trusselutøveren bærer byrden av å gå med en elektronisk fotlenke.  Det fungerer slik at en GPS varsler politiet om at den som har den på, beveger seg inn i den forhåndsavtalte forbudssonen. Sonene som er forbudt har politiet og trusselutøveren blitt enige om før den elektroniske fotlenken settes på – da er den aktiv.

Omvendt voldsalarm er en elektronisk fotlenke som behøver å lades opp. Om den ikke lades opp vil den bli deaktivert. Før fotlenken går tom for strøm, ringer politiet personen som er iført fotlenken og spør om det er en grunn til at den snart er tom for strøm og hvor trusselutøveren befinner seg. Om politiet ikke får svar fra trusselutøveren, vurderes det om de skal ringe den voldsutsatte eller ikke. Dette er en vurdering de tar med tanke på traumer og lignende fra tidligere. Uavhengig av om de ringer den voldsutsatte eller ikke, vil politiet være på vei til den voldsutsatte sin adresse.

Hva er forskjellen på voldsalarm og omvendt voldsalarm?

Med omvendt voldsalarm er det trusselutøveren som bærer alarmen (elektronisk fotlenke). Når det gjelder voldsalarm, så er det den voldsutsatte som har alarmen (en mobil med alarm på). Det varsles hvis den voldsutsatte føler seg utrygg, eller om trusselutøveren har oppsøkt adressen eller lignende til den voldsutsatte.

Ved både voldsalarm og omvendt voldsalarm er det enten et besøksforbud eller kontaktforbud i bunn.

Kontaktforbud forbyr all form for kontakt mellom to personer, mens besøksforbud forbyr en person fra å oppholde seg i nærheten av bestemte steder, hvor den beskyttede personen oppholder seg.

"Julia" har den dag i dag et kontaktforbud mot sin voldsutøver.

person wearing police unicorn

Foto: Politet

Foto: Politet

Endringer av straffeprosessloven

- Det som er greit å vite er at de materielle vilkårene for å idømmes omvendt voldsalarm ikke er annerledes etter det nye vedtaket trådde i kraft 8. april, forteller politibetjent Bjørn Rødland.

Under straffeprosessloven paragraf 222 g kan politiet nå ilegge omvendt voldsalarm uten at retten har vært involvert.

- Før ble de ventende på rettskraftig dom etter over et år med anke, saken skal nå inn for retten etter fem dager hvis ikke siktede samtykker, fortsetter han.

Den største forskjellen etter lovendringen vil være at fornærmede vil få en raskere og bedre beskyttelse mye tettere opp mot anmeldt forhold.

For Agder vil økt antall saker med omvendt voldsalarm, medføre økt bruk av ressurser. Per nå har Agder tre aktive omvendte voldsalarmer, som går under den tidligere loven.

- Hvordan vurderer dere om en person må ha omvendt voldsalarm?

- Det går jo på nødvendigheten i forhold til historikken, og om det er voldshistorikk fra tidligere, forteller Rødland.

Under vurderingen om en person skal få omvendt voldsalarm, stilles det spørsmål om det har vært noen alvorlige hendelser, sannsynligheten for at vedkommende vil oppsøke og forsøke å utføre nye voldshandlinger.

Hvordan den nye lovendringen påvirker vurderingen

Saker som behandles under det tidligere lovverket, vil ikke ha tilbakekallende kraft. Det betyr at hvis et besøksforbud ble presentert 7. april, og besøksforbudet blir brutt - må du gjennom rettsprosessen.

Om du derimot fikk presentert et besøksforbud den 8. april, kan påtalemyndighetene si at de ønsker å ilegge vedkommende omvendt voldsalarm, hvor de har fått myndighet gjennom det nye lovverket.

Se hvordan en omvendt voldsalarm aktiveres:

Aktivering av omvendt voldsalarm. Video: Amanda Larsen Kollvangsnes

Aktivering av omvendt voldsalarm. Video: Amanda Larsen Kollvangsnes

Politibetjent Rødland har ikke fått all informasjonen rundt "Julias" situasjon. Han vet kun at hun har fått avslag på ønsket om voldsalarm - uavhengig av hvor høy gjentagelsesfare det er kommet frem at det er. Han har også fått vite at det er innført et kontaktforbud mellom voldsofferet og voldsutøveren på ubestemt tid.

- Hva tror du kan være grunnen til at "Julia" ikke får omvendt voldsalarm?

- Når det gjelder omvendt voldsalarm, så er det noe som er koblet til den første straffesaken. Hvis ikke omvendt voldsalarm er omhandlet i rettsprosessen, kan man ikke koble det på i ettertid, forteller Rødland.

Om det blir besluttet et kontaktforbud i dommen mot ekskjæresten , og voldsutøveren tar kontakt vil dette bryte med kontaktforbudet. Da vil omvendt voldsalarm være aktuelt.

- Du kan ikke koble på omvendt voldsalarm etter at en rettskraftig dom er gitt, fortsetter Rødland.

Politibetjent Rødland sier at det er vanskelig å si noe om grunnen til at "Julia" ikke har fått innvilget sitt ønske om voldsalarm. En av flere grunner til da han ikke har innsyn i hele saken, men at det han har nevnt kan være en grunn til beslutningen.

POLITI: Kristiansand politistasjon. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

POLITI: Kristiansand politistasjon. Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

- Det er viktig for oss å gi kvinner en plattform

Birgitte Kleivset er leder i Kvinnegrepet i Kristiansand, en tverrpolitisk organisasjon som ble startet for snart to år siden. De har samlet 22 organisasjoner som er tilsluttet Kvinnegrepet, og i januar var de med på å organisere en demonstrasjon mot partnervold i Kristiansand.

- Dette året begynte jo på den verst tenkelige måten, med seks partnerdrap. Sånn skal vi ikke ha det, og da fant vi ut av at vi måtte gjøre noe. Vi kastet oss rundt og hadde en stor demonstrasjon utenfor politihuset i Kristiansand. Vi ville snakke med dem om omvendt voldsalarm, sier Kleivset.

- Hva tenker du om fremtiden for kvinner og bruk av voldsalarm og omvendt voldsalarm?

- Det burde være en selvfølge, at den som bærer byrden ikke skal være den som er utsatt for volden. Vi er mange som har opplevd en eller annen type form for vold, og det er viktig for oss å gi kvinner en plattform der de kan si at nok er nok, sier Kleivset.

Birgitte Kleivset har vært leder i Kvinnegrepet siden oppstarten for snart to år siden. Foto: Pia Sofie Ådna

Birgitte Kleivset har vært leder i Kvinnegrepet siden oppstarten for snart to år siden. Foto: Pia Sofie Ådna

person wearing police unicorn

OVA: Omvendt voldsalarm må lades opp, laderen (t.v.) festes direkte på lenken. Foto: Politet

OVA: Omvendt voldsalarm må lades opp, laderen (t.v.) festes direkte på lenken. Foto: Politet

Partnervold

I en prevalensstudie fra 2014 kommer det frem at like mange menn som kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold, det vil si kløpet, klort og lugget. Flere kvinner enn menn rapporterer om alvorlig vold som spark, kvelertak og bank (kvinner 8,2 %, menn 1,9 %).

En prevalensstudie er en studie der informasjon er samlet på en planlagt måte, i en definert populasjon på et definert tidspunkt. Denne typen studie brukes for å bekrefte en eksisterende teori eller kunnskap.

2 av 3 som er utsatt for alvorlig vold fra partner er også utsatt for kontrollerende adferd. Dette gjelder kvinner og menn.
Barnas havarikommisjon, 2024. (Stine Sofies Stiftelse)

Tall fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Ifølge Norske Kvinners Sanitetsforening sine nettsider står det at "Hvert fjerde drap som blir begått i Norge er partnerdrap, og ofrene er i all hovedsak kvinner. Statistikk viser at i 7 av 10 partnerdrap har det vært registrert voldshistorikk i forkant av drapet."

- Utrolig viktig å forebygge

Ann-Kristin Olsen er i dag pensjonist, men har lagt bak seg en lang karriere i politiet. Hun var Norges første kvinnelige politimester, og senere den første kvinnelige sysselmann på Svalbard. 

Arbeidet mot vold, og overgrep mot barn er noe som hele tiden har fulgt hennes karriere. I dag sitter hun i styret for Stine Sofies Stiftelse.

- Det er et veldig tungt, men viktig arbeid, forteller hun.

- Helt siden jeg begynte i politiet i 1973 har jeg jobbet med å få endret det som før ble sett på som ubetydelig, men som nå blir sett på som alvorlig kriminalitet. Det vi nå ser med partnervold, er utrolig viktig å forebygge, forteller Olsen.

Hun er positiv til den nye lovendringen og den økende bruken av omvendt voldsalarm. 

- Det er viktig å vie dette mye oppmerksomhet sånn at politiet prioriterer det. Å legge press på politikere og de organene rundt som er med på gjøre endringer som fører til mindre vold. Det må bli en prioriteringssak for politiet, sier Olsen.

- Tror du lovendringen vil gjøre en forskjell for kvinner?

- Jeg kan ikke skjønne noe annet. Når dette er så alvorlig, og omvendt voldsalarm kan være en så effektiv løsning, sier hun.

- Da er jobben å engasjere politikere i saken. De må vite hva de skal gjøre med lovendringen, hvis ikke blir det bare tomme ord og lite handling. Om man ved hjelp av rapporter og statistikk kan dytte de i denne retningen med omvendt voldsalarm. Så tror jeg absolutt det kan skje mye, jeg er optimistisk, sier hun engasjert.

Ann- Kristin Olsen er positiv til den nye lovendringen og den økende bruken av omvendt voldsalarm. Foto: Eline Amdal

Ann- Kristin Olsen er positiv til den nye lovendringen og den økende bruken av omvendt voldsalarm. Foto: Eline Amdal

En trygg plass for alle

a picture of a man and a woman holding hands

Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

På en hemmelig adresse i Kristiansand møter vi Siv Gjertsen og Karolin Noack. De jobber ved Sørlandet krisesenter.

- Det viktigste mandatet for oss er å tilby et fysisk sikkert hus for de som trenger det, et midlertidig botilbud, og å hjelpe voldsutsatte med å komme seg ut av en voldelig relasjon og videre i livet, sier daglig leder Siv Gjertsen.

Et felles mål med politiet

Gjennom en årrekke har krisesenteret sammen med flere voldsutsatte erfart at omvendte voldsalarmer blir gitt ut altfor sjeldent. Nå håper de at beskyttelsestiltaket blir tatt i bruk hyppigere etter endringen i straffeprosessloven.  

- Vi har troen på at politiet har det samme målet som oss- nemlig å beskytte de voldsutsatte. Derfor er vi klare på at omvendt voldsalarm er et viktig tiltak å ta i bruk enda oftere, forteller Karolin Noack, fagansvarlig ved krisesenteret.

Byrden ligger hos den utsatte

Siv Gjertsen forteller at hun har snakket med flere voldsutsatte med voldsalarm som ikke tør å utløse alarmen.

- De syns det er for skummelt. Da kommer politiet, og alle rundt ser at det skjer noe, sier Gjertsen.

Fagansvarlig, Karolin Noack mener at det kan være flere grunner til at voldsutsatte ikke velger å søke om å få innvilget voldsalarm.

- Når du havner i en ekstrem situasjon, kan kroppen gå i frys, og da klarer du ikke å gjøre noen ting, forteller Noack.

- Var mitt voldstilfelle ille nok?

- Et spørsmål som lett kan dukke opp er om volden de har vært utsatt for var ille nok til å søke hjelp hos politiet. Voldsutsatte kan også bagatellisere situasjonen, det er jo sikkert flere som har det verre enn meg sier, Karolin Noack, Fagansvarlig ved Krisesenteret i Kristiansand.

Rekordmange tar i bruk krisesenterets dagtilbud

Daglig leder Siv Gjertsen forteller at det er rekordmange som tar i bruk og som får hjelp av dagtilbudet til krisesenteret.

- Disse tallene har økt kraftig de siste årene. Ikke bare i Kristiansand, men ogå på andre krisesenter i Norge.

- Hvorfor tror du at flere tar i bruk tilbudet?

- En mulig forklaring kan være at det blir snakket mer om vold i nære relasjoner. Det blir også opprettet flere kampanjer som bidrar til å belyse temaet, forteller Gjertsen.

- Vi i det offentlige rom snakker mer om det vi før kalte for den private volden, altså det som foregår hjemme, men som vi nå kaller vold i nære relasjoner. Dette bidrar til at flere oppsøker hjelp, sier Siv Gjertsen.

Fagansvarlig Karolin Noack (t.v) og daglig leder Siv Gjertsen (t.h) ved Krisesenteret i Kristiansand. Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

Fagansvarlig Karolin Noack (t.v) og daglig leder Siv Gjertsen (t.h) ved Krisesenteret i Kristiansand. Foto: Benedikte Johanne Lillestølen Beil

- Det er ikke ofte jeg har troen på nye lovforslag, men akkurat denne gangen er jeg positiv!

Foto: Privat

Foto: Privat

En sak å vie livet til

En som har engasjert seg stort i saken om omvendt voldsalarm er Line Kolstad Rødseth. Hun har tidligere erfart hvor vanskelig det er å stå med en voldelig partner. Hun har blitt utsatt for vold, seksuell vold og flere voldtekter. Tirsdag 21. mai var hun på Stortinget for å møte medlemmer av justiskomiteen. De møttes for å gå gjennom det nye tiltaket som trådte i kraft 8. april i år.

- Det er ikke ofte jeg har troen på en reel endring, men akkurat denne gangen er jeg positiv, sier hun.

Siden 8. april har det skjedd mye forteller, hun videre. Det har vært en økning i personer som har fått ilagt omvendt voldsalarm. Nylig ble også en mann med omvendt voldsalarm pågrepet i Oslo.

- Vi ser en kjempepositiv utvikling. De jeg har snakket med i politiet er tydelig på at det er handlingskraft i det som blir gjort, og de har konkrete tall på at det virker, forteller en oppmuntret Rødseth.

På starten av året kjente hun på et ansvar for å ta saken om omvendt voldsalarm i egne hender. På privat initiativ startet hun flere aksjoner utenfor Grønland politistasjon.

- Jeg kjente jeg var redd, og at nok var nok. Det finnes så mange gode verktøy og god kunnskap på feltet. Disse tiltakene har ikke blitt tatt i bruk, og ting tar altfor lang tid. For meg forteller det bare at samfunnet vårt ikke har tatt inn over seg alvorlighetsgraden av dette. Derfor ble det en fanesak for meg denne gangen, forteller Rødseth.

Hjelper å demonstrere

Det å stå frem i media har ikke vært lett. I januar ble hun forfulgt på åpen gate i Oslo, og fikk for første gang utdelt voldsalarm.

- Nå i dag har jeg ikke lenger voldsalarm, men nummeret til en politikontakt om det skulle skje noe igjen. Det er ikke alle utsatte der ute som har det. Jeg håper med det nye tiltaket at vi går en tryggere fremtid i møte, noe jeg har troen på, forteller Rødseth.

Hun jobber i dag som generalsekretær i Landsforeningen mot seksuelle overgrep og har viet livet sitt til de utsatte.

- Etter man har vært i et voldelig forhold er det lett å havne i andre usunne relasjoner, og derfor er det så viktig for meg å jobbe med dette. Jeg har bistått flere utsatte, og blant annet vært fagvitne i rettsaker, forteller hun.

- Vi er nødt til å jobbe systematisk hele tiden for å endre holdningene i samfunnet vårt. En av de tingene som kan være viktig i forhold til en annen samfunnsoppfatning, er at det bør være en selvfølge at det ikke er de utsatte som må bære byrden etter de har vært utsatt for vold, sier Rødseth.

- Det er de som utøver vold som må ta konsekvensene.
Generalsekretær i landsforeningen mot seksuelle overgrep, Lise Kolstad Rødseth.

Line Rødseth jobber nå for å få på plass en koordinatorordning, som skal gjøre det lettere for utsatte å vite hva de skal gjøre i en vanskelig situasjon. Frem til det vil Rødseth anbefale å kontakte krisesenteret.

- På krisesenteret har de også advokatvakt, som kan gi hjelp med det juridiske. Krisesenteret er en god mulighet for å få hjelp videre, så jeg vil absolutt anbefale folk å søke hjelp der, avslutter hun.

Line avbildet sammen justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: privat

Line avbildet sammen justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

Er du i en vanskelig situasjon, kan du kontakte disse:

Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00

Krisesenter for menn: 913 66 524

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

Ved akutt fare, ring politiet på 112

Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes